Ponúkané programy

Dostupný

Rýchly

Neobmedzený

  Air-Net 1

   € 
  Dohodou
  • Maximálna rýchlosť: dohodou 
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   dohodou 
  • Minimálna rýchlosť:
   dohodou


  Air-Net 2

  € 8
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   5 Mbps/1 Mbps  
  • Bežne dostupná rýchlosť:  4,5 Mbps / 0,9 Mbps 
  • Minimálna rýchlosť:
   2 Mbps / 0,4 Mbps

   + zdieľaná IP
    

  Air-Net 3

  € 10
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   10 Mbps/2 Mbps
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   9 Mbps / 1,8 Mbps
  • Minimálna rýchlosť:
   4 Mbps / 0,8 Mbps

   + verejná IP

  Air-Net 4

  € 13
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   15 Mbps/3 Mbps 
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   13,5 Mbps / 2,7 Mbps
  • Minimálna rýchlosť:
   6 Mbps / 1,2 Mbps

   + verejná IP

   Air-Net 5

  € 15
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   20 Mbps/5 Mbps
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   18 Mbps / 4,5 Mbps
  • Minimálna rýchlosť:
   8 Mbps / 2 Mbps

   + verejná IP

  Air-Net 6

  € 20
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   30 Mbps/7 Mbps 
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   27 Mbps / 6,3 Mbps
  • Minimálna rýchlosť:
   12 Mbps / 2,8 Mbps

   + verejná IP

  Air-Net 7

  € 25
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   40 Mbps/10 Mbps 
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   36 Mbps / 9 Mbps
  • Minimálna rýchlosť:
   16 Mbps / 4 Mbps

   +verejná IP

  Fiber Net 1

  € 10
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   60 Mbps/6 Mbps  
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   54 Mbps / 5,4 Mbps 
  • Minimálna rýchlosť:
   24 Mbps / 2,4 Mbps 

   +verejná IP

   * len v dotupných lokalitách v skúšobnej prevádzke

  Fiber Net 2

  € 15
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   100 Mbps/10 Mbps   
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   90 Mbps / 9 Mbps  
  • Minimálna rýchlosť:
   40 Mbps / 4 Mbps  

   +verejná IP

   * len v dotupných lokalitách v skúšobnej prevádzke

  Fiber Net 3

  € 20
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:
   150 Mbps/20 Mbps   
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   135 Mbps / 18 Mbps  
  • Minimálna rýchlosť:
   60 Mbps / 8 Mbps  

   +verejná IP

   * len v dotupných lokalitách v skúšobnej prevádzke

  Fiber Net 4

  € 25
  mesačne
  • Maximálna rýchlosť:  300 Mbps/30 Mbps  
  • Bežne dostupná rýchlosť:
   270 Mbps / 27 Mbps  
  • Minimálna rýchlosť:
   120 Mbps / 12 Mbps  

   +verejná IP

   * len v dotupných lokalitách v skúšobnej prevádzke
  Mobirise

  Tabuľka rýchlosti sťahovania